15 iunie 2018

Vremea inversiunii

Odată ce familia a devenit o realitate depășită, retrogradă, nici rufele nu se mai spală în ea.

Societatea Evului postmodern își măsoară coeficientul de civilizație după gradul în care omul nou își exibă vechile pudori în piață, cu fruntea sus, oferind publicului, spre contemplare, admirație și dezbatere, cearșafurile pătate de fluide intime, eliberat de constrîngerile unei viziuni medievale care îl plasa, obscurantist, mai sus de biologic. Iar asta în vreme ce crucile de pe biserici trebuie coborîte, apoi ascunse între cei patru pereți ai sufletului, căci înțeapă grav vederea și conștiința.

Niciun comentariu: