26 iulie 2019

Sonet *****


Psalm îngeresc de mi-ar fi dat s-aud
n-ar fi nici amăgire, nici minune,
căci ai în ochi atîta sfiiciune
cînd vălu-ți lepezi de pe sînul crud,

că-n cerul lor mai lesne-i să se-adune
noian angelic decît dor zălud!
Dar șerpuirea trupului tău nud
ne-mpotrivită cale-i spre genune,

încît a da ispitei un alt nume
mi-e pătimirii miez și început!
Și dintre noi, același demon mut,
ce tuturor iubirilor din lume
le dă îndreptățire cu-mprumut,
datori ne lasă milelor postume. (C.M.)

Niciun comentariu: