13 noiembrie 2015

...

      O Biserică adaptată vremurilor, modelor si moravurilor riscă să-și piardă tocmai menirea ei de corabie a mîntuirii, de călăuză spre și în Hristos, cel Același ieri, azi și în veci. Căci odată cu „aggiornarea” sau potrivirea la lumea tot mai căzută ar însemna și căderea ei odată cu lumea, scufundarea în oceanul smintelii generalizate. Mîntuitorul ne asigură, însă, că Biserica Sa nu va fi sfărîmată nici de porțile iadului, de aceea e bine să stăm cît mai aproape de ea în vremurile acestea de mare tulburare, fiindcă e singurul punct de stabilitate și dăinuire, indiferent de slujitorii ei vremelnici. Slujitori pe care nu noi se cuvine a-i judeca, pentru că dintre noi s-au ridicat. Și cine să ridice primul piatra?

Niciun comentariu: